Παπαντώνης Δημήτρης, Ενεργειακός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc